COPYRIGHT

Niets van welke uitgave van SFM De Sportuitgever dan ook mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het auteursrecht van de uitgaven van SFM De Sportuitgever en de daarin verschenen artikelen alsmede de informatie via de lezersservice worden door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever, mits uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten rechten op te treden.

PRIJZEN

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Abonnees hebben altijd onbeperkt toegang tot de website behorend bij de titel van het abonnement. Abonnementen zijn tegen wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 4 weken voor de nieuwe factuurperiode. In alle andere gevallen wordt het abonnement automatisch met 1 jaar verlengd.

ALGEMENE VOORWAARDEN (DOWNLOADS)

Algemeen
Abonnementen

Advertenties

Bijeenkomsten

IT Producties