Disclaimer

SFM De Sportuitgever streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde artikelen in al haar uitgaven. SFM De Sportuitgever besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Desondanks kunnen er onjuistheden voorkomen. SFM De Sportuitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden of problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.