Sport FM is meer dan een magazine, het is het platform voor moderne sportorganisaties die midden in de maatschappij staan.

Sport FM geeft invulling aan deze visie door het creëren van een wederkerige relatie tussen de (georganiseerde) sport, de content partners en het Nederlandse bedrijfsleven.

De kennis en informatie wordt door middel van een onafhankelijk redactie in samenwerking met content partners verzorgd door middel van een magazine, een website en mogelijke andere informatiedragers.

Sport FM is een onafhankelijk medium voor iedereen die betrokken is bij het faciliteren van de sport in Nederland. Het heeft als doel sportorganisaties en werkers in de sport van informatie te voorzien die hen helpt op zowel beleidsmatig als praktisch niveau.

Publicaties

Via de website meerdansport.nl worden actualiteiten gepubliceerd en kunnen abonnees publicaties over verschillende onderwerpen downloaden.

Digitale magazine

Via het digitale magazine krijgen onderwerpen verdieping door de vele digitale mogelijkheden van dit medium.

Workshops / seminars

Tevens organiseert de redactie regelmatig bijeenkomsten in de vorm van workshops of seminars.

SportFM innovatieprijs

Sportinnovatie

Sport FM stimuleert de innovaties in de sport al meer dan 10 jaar door het jaarlijks uitreiken van de Sport FM innovatieprijs.

Mediapartner

Mediapartnerskopie

Sport FM mediapartner van de belangrijkste sportbeurzen in Nederland, zoals De Dag van de SportAccommodatie en Nationale SportVakbeurs.

SportFM TV

Sport FM mediapartner van de belangrijkste sportbeurzen in Nederland, zoals De Dag van de SportAccommodatie en Nationale SportVakbeurs.